Thời gian khó khăn của Minh Tuyết, Cẩm Ly: Muốn bỏ sự nghiệp, stress nặng

Minh Tuyết, Cẩm Ly từng muốn bỏ sự nghiệp ca hát. Ảnh: NSCC
Minh Tuyết, Cẩm Ly từng muốn bỏ sự nghiệp ca hát. Ảnh: NSCC
Minh Tuyết, Cẩm Ly từng muốn bỏ sự nghiệp ca hát. Ảnh: NSCC
Lên top