Thí sinh "đốt vía" để giảm độ nóng của “Quyền lực ghế nóng”