Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Siêu bão địa cầu”sẽ “cháy” phòng vé?