Showbiz 24h: Bình Minh từ chối trả lời về lùm xùm ảnh nóng với Trương Quỳnh Anh

Bình Minh lần đầu xuất hiện sau lùm xùm  ảnh nóng với Trương Quỳnh Anh
Bình Minh lần đầu xuất hiện sau lùm xùm ảnh nóng với Trương Quỳnh Anh