Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sau tất cả, nhạc sĩ Dương Cầm bất ngờ xin lỗi Miu Lê