Quốc Khánh, Trương Ngọc Ánh: Dần và Gù "Áo lụa Hà Đông" sau 14 năm ra sao?

Trương Ngọc Ánh và Quốc Khánh từng kết hợp nhau trong Áo lụa Hà Đông. Ảnh: Cắt phim
Trương Ngọc Ánh và Quốc Khánh từng kết hợp nhau trong Áo lụa Hà Đông. Ảnh: Cắt phim
Trương Ngọc Ánh và Quốc Khánh từng kết hợp nhau trong Áo lụa Hà Đông. Ảnh: Cắt phim
Lên top