Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng: Ca sĩ U40, 50 trước sức trẻ của Jack, Amee, K-ICM

Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng trở lại cùng hàng loạt nghệ sĩ trẻ như Jack, Amee. Ảnh: NSCC, cắt MV
Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng trở lại cùng hàng loạt nghệ sĩ trẻ như Jack, Amee. Ảnh: NSCC, cắt MV
Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng trở lại cùng hàng loạt nghệ sĩ trẻ như Jack, Amee. Ảnh: NSCC, cắt MV
Lên top