Những lỗ hổng kiểm duyệt trong sách liên kết giữa tư nhân và nhà xuất bản

Cuốn sách “Miếng ngon Hà Nội” bị thu hồi. Ảnh chụp bìa sách
Cuốn sách “Miếng ngon Hà Nội” bị thu hồi. Ảnh chụp bìa sách