Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Những hình ảnh ấn tượng trong lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2016