Nhạc sĩ Trần Tiến mắc bệnh nặng

Nhạc sĩ Trần Tiến mắc bệnh ung thư giai đoạn 4. Ảnh: NSCC
Nhạc sĩ Trần Tiến mắc bệnh ung thư giai đoạn 4. Ảnh: NSCC
Nhạc sĩ Trần Tiến mắc bệnh ung thư giai đoạn 4. Ảnh: NSCC
Lên top