Nhạc sĩ Trần Tiến và những day dứt về Trịnh Công Sơn

Bức ảnh hiếm hoi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nhạc sĩ Trần Tiến.
Bức ảnh hiếm hoi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nhạc sĩ Trần Tiến.
Bức ảnh hiếm hoi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nhạc sĩ Trần Tiến.
Lên top