Nhạc sĩ Phó Đức Phương: Không có chuyện VCPMC gửi ngân hàng cả trăm tỉ đồng

Nhạc sĩ Phó Đức Phương.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top