Nhà sản xuất phim “Vali tình yêu” tung poster về hồn ma ám ảnh