Nathan Lee không ngần ngại hôn Phương Mai giữa chốn đông người