Mùng 1 Tết, "khách đến nhà không trà thì rượu"

Trà sẽ ngon hơn khi người pha thực hiện việc pha trà trang trọng như một "nghi lễ". Ảnh: Thanh Tùng.
Trà sẽ ngon hơn khi người pha thực hiện việc pha trà trang trọng như một "nghi lễ". Ảnh: Thanh Tùng.
Trà sẽ ngon hơn khi người pha thực hiện việc pha trà trang trọng như một "nghi lễ". Ảnh: Thanh Tùng.
Lên top