Mr. Đàm, Hà Hồ, Trọng Hiếu... hội tụ “Đêm hội Mat Xi - Golean Detox”

Đàm Vĩnh Hưng, Hà Hồ, Trọng Hiếu, Tóc Tiên, Hương Tràm, DJ Nimbia... hội tụ trong chương trình Stars of The Night (Ngôi sao trong đêm)
Đàm Vĩnh Hưng, Hà Hồ, Trọng Hiếu, Tóc Tiên, Hương Tràm, DJ Nimbia... hội tụ trong chương trình Stars of The Night (Ngôi sao trong đêm)
Đàm Vĩnh Hưng, Hà Hồ, Trọng Hiếu, Tóc Tiên, Hương Tràm, DJ Nimbia... hội tụ trong chương trình Stars of The Night (Ngôi sao trong đêm)
Lên top