Hội chữ Xuân Tân Sửu 2021: Nâng cao chất lượng ông đồ

Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức cuộc thi sát hạch để nâng cao chất lượng ông đồ. Ảnh: LĐ
Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức cuộc thi sát hạch để nâng cao chất lượng ông đồ. Ảnh: LĐ
Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức cuộc thi sát hạch để nâng cao chất lượng ông đồ. Ảnh: LĐ
Lên top