Giá trị của di tích Bãi Cọi trong diễn trình lịch sử, văn hóa Việt Nam

Thạp đồng Đông Sơn - minh chứng rõ ràng nhất cho thấy di tích Bãi Cọi là nơi gặp gỡ của các nền văn hoá trong thời Sơ sử ở Việt Nam. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
Thạp đồng Đông Sơn - minh chứng rõ ràng nhất cho thấy di tích Bãi Cọi là nơi gặp gỡ của các nền văn hoá trong thời Sơ sử ở Việt Nam. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
Thạp đồng Đông Sơn - minh chứng rõ ràng nhất cho thấy di tích Bãi Cọi là nơi gặp gỡ của các nền văn hoá trong thời Sơ sử ở Việt Nam. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
Lên top