Hoa hậu Tường Linh được mời tham quan địa điểm nổi tiếng của Thái Lan