Giải mã tên cung điện, biết chỗ vua “thưởng xuân”

Cổng vào khu di tích Cố đô Hoa Lư ngày nay (nguồn: dulichninhbinh365.com).
Cổng vào khu di tích Cố đô Hoa Lư ngày nay (nguồn: dulichninhbinh365.com).