Fan phấn khích ném quà lên sân khấu khiến Sơn Tùng M-TP đứng hình vài giây