Diễn viên Trung Quốc chết khi rơi từ tầng 62, có thật sự "bán mạng vì tiền"?