Đề xuất dựng tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trên bờ biển Quy Nhơn

Tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dự kiến đặt tại công viên bên bờ biển Quy Nhơn. Ảnh: N.T
Tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dự kiến đặt tại công viên bên bờ biển Quy Nhơn. Ảnh: N.T
Tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dự kiến đặt tại công viên bên bờ biển Quy Nhơn. Ảnh: N.T
Lên top