Khánh Ly nói gì về việc di dời mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về Huế?

Danh ca Khánh Ly trong một lần viếng thăm mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Danh ca Khánh Ly trong một lần viếng thăm mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Danh ca Khánh Ly trong một lần viếng thăm mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Lên top