Đà Nẵng sẽ đón du khách quốc tế từ tháng 11

Đà Nẵng sẽ đón du khách quốc tế từ tháng 11.2021. Ảnh: Lan Anh
Đà Nẵng sẽ đón du khách quốc tế từ tháng 11.2021. Ảnh: Lan Anh
Đà Nẵng sẽ đón du khách quốc tế từ tháng 11.2021. Ảnh: Lan Anh
Lên top