Chia sẻ của “Bà đầm thép” trong “Hành trình cho là nhận”

Nữ tác giả Nancy Quyên trong buổi ra mắt cuốn "Hành trình cho là nhận". Ảnh: L.Q.V
Nữ tác giả Nancy Quyên trong buổi ra mắt cuốn "Hành trình cho là nhận". Ảnh: L.Q.V
Nữ tác giả Nancy Quyên trong buổi ra mắt cuốn "Hành trình cho là nhận". Ảnh: L.Q.V
Lên top