Câu chuyện xúc động về lời cảm ơn của Mai Phương, Phương Vy, Tuyền Mập

Các nghệ sĩ chia sẻ câu chuyện của riêng mình. Ảnh: NSCC, tư liệu
Các nghệ sĩ chia sẻ câu chuyện của riêng mình. Ảnh: NSCC, tư liệu
Các nghệ sĩ chia sẻ câu chuyện của riêng mình. Ảnh: NSCC, tư liệu
Lên top