“Bố già” và điện ảnh “Make in Việt Nam” – Tại sao không?

Các nhân vật trong phim "Bố già". Ảnh: NSX.
Các nhân vật trong phim "Bố già". Ảnh: NSX.
Các nhân vật trong phim "Bố già". Ảnh: NSX.
Lên top