Thành công của Bố già - Trấn Thành: Động lực hay áp lực cho các phim khác?

Bố già của Trấn Thành lấy nhiều nước mắt khán giả. Ảnh: NSX.
Bố già của Trấn Thành lấy nhiều nước mắt khán giả. Ảnh: NSX.
Bố già của Trấn Thành lấy nhiều nước mắt khán giả. Ảnh: NSX.
Lên top