Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thay đổi số CMND, có cần xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội không?