Phải về quê gấp, có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?