Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phải về quê gấp, có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?