Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghỉ thai sản trước khi sinh 1 tháng được không?