Lương 12,5 triệu, nhận trợ cấp thất nghiệp bao nhiêu?

Thời gian hưởng TCTN được tính theo số tháng đóng BHTN
Thời gian hưởng TCTN được tính theo số tháng đóng BHTN
Thời gian hưởng TCTN được tính theo số tháng đóng BHTN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM