Lấn chiếm đất ở, bị xử phạt thế nào?

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.