Doanh nghiệp nào phải đăng ký nội quy lao động?

Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản. Ảnh: Nam Dương
Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản. Ảnh: Nam Dương
Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản. Ảnh: Nam Dương
Lên top