Căn cước công dân không có thông tin chứng minh nhân dân, phải làm gì?

Người dân đi làm căn cước công dân tại Hà Nội. Ảnh Hải Nguyễn
Người dân đi làm căn cước công dân tại Hà Nội. Ảnh Hải Nguyễn
Người dân đi làm căn cước công dân tại Hà Nội. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top