Bị ung thư có được hưởng ngay bảo hiểm xã hội một lần?