Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bị ung thư có được hưởng ngay bảo hiểm xã hội một lần?