Tài trợ chi phí đi lại, ăn ở, phẫu thuật dị tật hàm mặt cho 70 trẻ