Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình quản lý đất đai, xây dựng

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký (giữa) kiểm tra tình hình quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại Hạ Long
Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký (giữa) kiểm tra tình hình quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại Hạ Long
Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký (giữa) kiểm tra tình hình quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại Hạ Long
Lên top