Đường bao biển Hạ Long- Cẩm Phả: Mở đường hầm dài 235m xuyên núi đá

Thi công mở đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Hùng
Thi công mở đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Hùng
Thi công mở đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top