Chuẩn bị xây cầu Mỹ Hòa nối 2 huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa