Yếu tố nào sẽ chi phối thị trường chứng khoán cuối năm 2017?

Tiềm năng tăng trưởng của TTCK phái sinh là yếu tố kỳ vọng cổ phiếu tăng trưởng tốt. Ảnh: P.V
Tiềm năng tăng trưởng của TTCK phái sinh là yếu tố kỳ vọng cổ phiếu tăng trưởng tốt. Ảnh: P.V
Tiềm năng tăng trưởng của TTCK phái sinh là yếu tố kỳ vọng cổ phiếu tăng trưởng tốt. Ảnh: P.V
Lên top