Xã hội hoá hạ tầng giao thông: Tư nhân đủ điều kiện "gánh" các dự án nghìn tỉ

Thi công cầu Bạch Đằng (Quảng Ninh)
Thi công cầu Bạch Đằng (Quảng Ninh)