VPBank cùng IFC tài trợ 50 triệu USD cho tập đoàn Tân Long