VinTech và Đại học Công nghệ Sydney ký bản ghi nhớ hợp tác về công nghệ