Vinsmart mua bán quyền sở hữu trí tuệ từ BQ để sản xuất điện thoại thông minh VSmart