VinFast và General Motors kí hợp đồng hợp tác chiến lược tại Việt Nam

Bà Lê Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch Vingroup kiêm Chủ tịch Vingroup và ông Barry Engle, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Chủ tịch GM quốc tế ký hợp đồng hợp tác chiến lược tại thị trường Việt Nam.
Bà Lê Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch Vingroup kiêm Chủ tịch Vingroup và ông Barry Engle, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Chủ tịch GM quốc tế ký hợp đồng hợp tác chiến lược tại thị trường Việt Nam.