Ứng dụng công nghệ phục vụ người dân

Nhân viên Điện lực Biên Hòa dùng máy tính bảng để khảo sát lắp đặt điện kế tại nhà khách hàng. Ảnh: ĐÌNH HOÀNG
Nhân viên Điện lực Biên Hòa dùng máy tính bảng để khảo sát lắp đặt điện kế tại nhà khách hàng. Ảnh: ĐÌNH HOÀNG
Nhân viên Điện lực Biên Hòa dùng máy tính bảng để khảo sát lắp đặt điện kế tại nhà khách hàng. Ảnh: ĐÌNH HOÀNG

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top