Tiền ảo: Không nên cấm mà quản lý thế nào?

Ông Noah Eric Silverman - Sáng lập Công ty Helios. AI - chuyên gia Trí tuệ nhân tạo, tiền ảo - cho rằng, Chính phủ cần xây dựng khuôn khổ phù hợp quản lý tiền bitcoin tốt hơn, coi đây như là tiền tệ có tính hợp pháp. Ảnh: Quang Sơn
Ông Noah Eric Silverman - Sáng lập Công ty Helios. AI - chuyên gia Trí tuệ nhân tạo, tiền ảo - cho rằng, Chính phủ cần xây dựng khuôn khổ phù hợp quản lý tiền bitcoin tốt hơn, coi đây như là tiền tệ có tính hợp pháp. Ảnh: Quang Sơn
Ông Noah Eric Silverman - Sáng lập Công ty Helios. AI - chuyên gia Trí tuệ nhân tạo, tiền ảo - cho rằng, Chính phủ cần xây dựng khuôn khổ phù hợp quản lý tiền bitcoin tốt hơn, coi đây như là tiền tệ có tính hợp pháp. Ảnh: Quang Sơn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top