Trong thế giới hỗn loạn của những đồng tiền ảo

Bitcoin hoạt động trên một hệ thống mạng không có máy chủ trung tâm. Thay vì thế, đồng tiền này lưu hành trên một mạng lưới rất nhiều máy tính, còn được gọi là các “thợ mỏ”.
Bitcoin hoạt động trên một hệ thống mạng không có máy chủ trung tâm. Thay vì thế, đồng tiền này lưu hành trên một mạng lưới rất nhiều máy tính, còn được gọi là các “thợ mỏ”.
Bitcoin hoạt động trên một hệ thống mạng không có máy chủ trung tâm. Thay vì thế, đồng tiền này lưu hành trên một mạng lưới rất nhiều máy tính, còn được gọi là các “thợ mỏ”.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM